Kilgore wreck traps, injures two

Kilgore wreck traps, injures two